Vỏ đạn, vỏ pháo, bình hoa, lục bình, thần công vỏ đạn

Vỏ đạn 30mm VOG
Vỏ đạn 30mm VOG
-16%

Vỏ đạn 30mm VOG

1,000,000 ₫ 1,200,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn AK47 sắt
Vỏ đạn AK47 sắt
-25%

Vỏ đạn AK47 sắt

1,000 ₫ 1,350 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn pháo 23 ly đồng
Vỏ đạn pháo 23 ly đồng
-11%

Vỏ đạn pháo 23 ly đồng

1,200,000 ₫ 1,350,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn 12ly7 đồng
Vỏ đạn 12ly7 đồng
-27%

Vỏ đạn 12ly7 đồng

40,000 ₫ 55,000 ₫
Chi tiết Mua hàng