Mô hình quân sự Vỏ đạn | SỈ và Lẻ | Quà tặng Vỏ Đạn

Máy bay vỏ đạn mẫu 1
Máy bay vỏ đạn mẫu 1
-15%

Máy bay vỏ đạn mẫu 1

550,000 ₫ 650,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Tên lửa SAM 4 mẫu nhỏ (3,8kg)
Tên lửa SAM 4 mẫu nhỏ (3,8kg)
-12%

Tên lửa SAM 4 mẫu nhỏ (3,8kg)

1,350,000 ₫ 1,550,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Tên lửa Sam 4 mẫu lớn (6kg)
Tên lửa Sam 4 mẫu lớn (6kg)
-17%

Tên lửa Sam 4 mẫu lớn (6kg)

1,850,000 ₫ 2,250,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình SPG-9 (36cm)
Mô hình SPG-9 (36cm)
-18%

Mô hình SPG-9 (36cm)

450,000 ₫ 550,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình Pháo 152
Mô hình Pháo 152
-23%

Mô hình Pháo 152

500,000 ₫ 650,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình súng máy 12ly7
Mô hình súng máy 12ly7
-18%

Mô hình súng máy 12ly7

450,000 ₫ 550,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình xe pháo BM-21 Grad
Mô hình xe pháo BM-21 Grad
-5%

Mô hình xe pháo BM-21 Grad

850,000 ₫ 900,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 4 (2,2kg)
Xe tăng mẫu 4 (2,2kg)
-15%

Xe tăng mẫu 4 (2,2kg)

550,000 ₫ 650,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 02 (1,7kg)
Xe tăng mẫu 02 (1,7kg)
-18%

Xe tăng mẫu 02 (1,7kg)

450,000 ₫ 550,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 05A (3kg)
Xe tăng mẫu 05A (3kg)
-20%

Xe tăng mẫu 05A (3kg)

700,000 ₫ 879,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình pháo phòng không 57mm
Mô hình pháo phòng không 57mm
-14%

Mô hình pháo phòng không 57mm

2,390,000 ₫ 2,790,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình xe pháo cao xạ 37mm
Mô hình xe pháo cao xạ 37mm
-11%

Mô hình xe pháo cao xạ 37mm

2,490,000 ₫ 2,799,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 01 (1,2kg)
Xe tăng mẫu 01 (1,2kg)
-33%

Xe tăng mẫu 01 (1,2kg)

299,000 ₫ 450,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 06
Máy bay vỏ đạn Mẫu 06
-27%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 06

350,000 ₫ 480,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 05
Máy bay vỏ đạn Mẫu 05
-25%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 05

450,000 ₫ 600,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 04
Máy bay vỏ đạn Mẫu 04
-14%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 04

210,000 ₫ 245,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 02
Máy bay vỏ đạn Mẫu 02
-14%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 02

240,000 ₫ 280,000 ₫
Chi tiết Mua hàng