Mô hình quân sự Vỏ đạn

Mô hình súng máy 12ly7
Mô hình súng máy 12ly7
-18%

Mô hình súng máy 12ly7

450,000 ₫ 550,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình xe pháo BM-21 Grad
Mô hình xe pháo BM-21 Grad
-5%

Mô hình xe pháo BM-21 Grad

850,000 ₫ 900,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 4 (2,2kg)
Xe tăng mẫu 4 (2,2kg)
-15%

Xe tăng mẫu 4 (2,2kg)

550,000 ₫ 650,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 06
Xe tăng mẫu 06
-15%

Xe tăng mẫu 06

550,000 ₫ 650,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 02 (1,7kg)
Xe tăng mẫu 02 (1,7kg)
-18%

Xe tăng mẫu 02 (1,7kg)

450,000 ₫ 550,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 05A (3kg)
Xe tăng mẫu 05A (3kg)
-20%

Xe tăng mẫu 05A (3kg)

700,000 ₫ 879,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình pháo phòng không 57mm
Mô hình pháo phòng không 57mm
-14%

Mô hình pháo phòng không 57mm

2,390,000 ₫ 2,790,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình xe pháo cao xạ 37mm
Mô hình xe pháo cao xạ 37mm
-11%

Mô hình xe pháo cao xạ 37mm

2,490,000 ₫ 2,799,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 01 (1,2kg)
Xe tăng mẫu 01 (1,2kg)
-33%

Xe tăng mẫu 01 (1,2kg)

299,000 ₫ 450,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 06
Máy bay vỏ đạn Mẫu 06
-20%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 06

380,000 ₫ 480,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 05
Máy bay vỏ đạn Mẫu 05
-16%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 05

500,000 ₫ 600,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 04
Máy bay vỏ đạn Mẫu 04
-14%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 04

210,000 ₫ 245,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 02
Máy bay vỏ đạn Mẫu 02
-14%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 02

240,000 ₫ 280,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 01
Máy bay vỏ đạn Mẫu 01
-16%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 01

500,000 ₫ 600,000 ₫
Chi tiết Mua hàng