Các loại Mô hình vỏ đạn độc đáo, sáng tạo | QUÀ TẶNG VỎ ĐẠN

Xích lô vỏ đạn
Xích lô vỏ đạn
-5%

Xích lô vỏ đạn

759,000 ₫ 799,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình pháo phòng không 57mm
Mô hình pháo phòng không 57mm
-14%

Mô hình pháo phòng không 57mm

2,390,000 ₫ 2,790,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình xe pháo cao xạ 37mm
Mô hình xe pháo cao xạ 37mm
-11%

Mô hình xe pháo cao xạ 37mm

2,490,000 ₫ 2,799,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Thuyền buồm vỏ đạn mẫu 1
Thuyền buồm vỏ đạn mẫu 1
-6%

Thuyền buồm vỏ đạn mẫu 1

2,700,000 ₫ 2,899,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng vỏ đạn mẫu 05B
Xe tăng vỏ đạn mẫu 05B
-15%

Xe tăng vỏ đạn mẫu 05B

750,000 ₫ 890,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 04
Xe tăng mẫu 04
-8%

Xe tăng mẫu 04

550,000 ₫ 600,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 03
Xe tăng mẫu 03
-14%

Xe tăng mẫu 03

600,000 ₫ 700,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 01
Xe tăng mẫu 01
-22%

Xe tăng mẫu 01

350,000 ₫ 450,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Tàu chiến vỏ đạn mẫu 2
Tàu chiến vỏ đạn mẫu 2
-18%

Tàu chiến vỏ đạn mẫu 2

900,000 ₫ 1,100,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Tàu chiến vỏ đạn Mẫu 1
Tàu chiến vỏ đạn Mẫu 1
-37%

Tàu chiến vỏ đạn Mẫu 1

1,150,000 ₫ 1,850,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 06
Máy bay vỏ đạn Mẫu 06
-20%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 06

380,000 ₫ 480,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 05
Máy bay vỏ đạn Mẫu 05
-16%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 05

500,000 ₫ 600,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 04
Máy bay vỏ đạn Mẫu 04
-14%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 04

210,000 ₫ 245,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Máy bay vỏ đạn Mẫu 02
Máy bay vỏ đạn Mẫu 02
-14%

Máy bay vỏ đạn Mẫu 02

240,000 ₫ 280,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng bằng vỏ đạn AK
Xe tăng bằng vỏ đạn AK
-22%

Xe tăng bằng vỏ đạn AK

350,000 ₫ 450,000 ₫
Chi tiết Mua hàng