Tàu chiến mô hình bằng vỏ đạn (Chất lượng cao) |​​​​​​​ QUÀ TẶNG VỎ ĐẠN