Móc khóa làm bằng vỏ đạn khắc tên theo yêu cầu | QUÀ TẶNG VỎ ĐẠN