Sản phẩm mới

Mô hình SPG-9 (36cm)
Mô hình SPG-9 (36cm)
-18%

Mô hình SPG-9 (36cm)

450,000 ₫ 550,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình xe pháo BM-21 Grad
Mô hình xe pháo BM-21 Grad
-5%

Mô hình xe pháo BM-21 Grad

850,000 ₫ 900,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 4 (2,2kg)
Xe tăng mẫu 4 (2,2kg)
-15%

Xe tăng mẫu 4 (2,2kg)

550,000 ₫ 650,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xích lô vỏ đạn
Xích lô vỏ đạn
-5%

Xích lô vỏ đạn

759,000 ₫ 799,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình xe pháo cao xạ 37mm
Mô hình xe pháo cao xạ 37mm
-11%

Mô hình xe pháo cao xạ 37mm

2,490,000 ₫ 2,799,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Zippo vỏ đạn 12ly7
Zippo vỏ đạn 12ly7
-13%

Zippo vỏ đạn 12ly7

189,000 ₫ 219,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Zippo bộ đội biên phòng
Zippo bộ đội biên phòng
-35%

Zippo bộ đội biên phòng

180,000 ₫ 280,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Combo 6 móc khóa đạn
Combo 6 móc khóa đạn
-8%

Combo 6 móc khóa đạn

220,000 ₫ 240,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Kệ bút gỗ 03
Kệ bút gỗ 03
-14%

Kệ bút gỗ 03

300,000 ₫ 350,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Viết vỏ đạn K54
Viết vỏ đạn K54
-22%

Viết vỏ đạn K54

139,000 ₫ 179,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Quẹt vỏ đạn 12ly7
Quẹt vỏ đạn 12ly7
-32%

Quẹt vỏ đạn 12ly7

189,000 ₫ 279,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Zippo QĐNDVN
Zippo QĐNDVN
-45%

Zippo QĐNDVN

180,000 ₫ 330,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Bút vỏ đạn ar15
Bút vỏ đạn ar15
-38%

Bút vỏ đạn ar15

79,000 ₫ 129,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 01 (1,2kg)
Xe tăng mẫu 01 (1,2kg)
-33%

Xe tăng mẫu 01 (1,2kg)

299,000 ₫ 450,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Ví rằn ri bộ đội
Ví rằn ri bộ đội
-37%

Ví rằn ri bộ đội

50,000 ₫ 80,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Dogtag khắc 1 mặt
Dogtag khắc 1 mặt
-40%

Dogtag khắc 1 mặt

90,000 ₫ 150,000 ₫
Chi tiết Mua hàng