Mô hình trái tim vỏ đạn hàn liên kết, nhiều mẫu | ​​​​​​​QUÀ TẶNG VỎ ĐẠN