QUÀ TẶNG VỎ ĐẠN - SHOP QUÀ TẶNG HANDMADE ĐỘC ĐÁO TỪ VỎ ĐẠN

Máy bay vỏ đạn mẫu 1
Máy bay vỏ đạn mẫu 1
-15%

Máy bay vỏ đạn mẫu 1

550,000 ₫ 650,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ 23 ly sắt (1 vỏ)
Vỏ 23 ly sắt (1 vỏ)
-25%

Vỏ 23 ly sắt (1 vỏ)

30,000 ₫ 40,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ 14ly5 sắt (1 vỏ)
Vỏ 14ly5 sắt (1 vỏ)
-20%

Vỏ 14ly5 sắt (1 vỏ)

20,000 ₫ 25,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn 12ly7 sắt
Vỏ đạn 12ly7 sắt
-33%

Vỏ đạn 12ly7 sắt

10,000 ₫ 15,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Tên lửa SAM 4 mẫu nhỏ (3,8kg)
Tên lửa SAM 4 mẫu nhỏ (3,8kg)
-12%

Tên lửa SAM 4 mẫu nhỏ (3,8kg)

1,350,000 ₫ 1,550,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Tên lửa Sam 4 mẫu lớn (6kg)
Tên lửa Sam 4 mẫu lớn (6kg)
-17%

Tên lửa Sam 4 mẫu lớn (6kg)

1,850,000 ₫ 2,250,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình SPG-9 (36cm)
Mô hình SPG-9 (36cm)
-18%

Mô hình SPG-9 (36cm)

450,000 ₫ 550,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 2B (1,7kg)
Xe tăng mẫu 2B (1,7kg)
-13%

Xe tăng mẫu 2B (1,7kg)

390,000 ₫ 450,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 4B (2,2kg)
Xe tăng mẫu 4B (2,2kg)
-5%

Xe tăng mẫu 4B (2,2kg)

530,000 ₫ 560,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Dây lưng lính xanh
Dây lưng lính xanh
-18%

Dây lưng lính xanh

45,000 ₫ 55,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Áo lót trắng
Áo lót trắng
-20%

Áo lót trắng

60,000 ₫ 75,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Dép rọ bộ đội
Dép rọ bộ đội
-7%

Dép rọ bộ đội

65,000 ₫ 70,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Gấu biên phòng 1m2
Gấu biên phòng 1m2
-6%

Gấu biên phòng 1m2

700,000 ₫ 750,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Gấu biên phòng 90cm
Gấu biên phòng 90cm
-8%

Gấu biên phòng 90cm

450,000 ₫ 490,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Gấu biên phòng 75cm
Gấu biên phòng 75cm
-9%

Gấu biên phòng 75cm

290,000 ₫ 320,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Gấu biên phòng 55cm
Gấu biên phòng 55cm
-13%

Gấu biên phòng 55cm

250,000 ₫ 290,000 ₫
Chi tiết Mua hàng