QUÀ TẶNG VỎ ĐẠN - SHOP QUÀ TẶNG HANDMADE ĐỘC ĐÁO TỪ VỎ ĐẠN

Vỏ pháo 130mm chạm ăn mòn
Vỏ pháo 130mm chạm ăn mòn
-16%

Vỏ pháo 130mm chạm ăn mòn

18,000,000 ₫ 21,500,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Bộ móc khóa 2 M60
Bộ móc khóa 2 M60
-19%

Bộ móc khóa 2 M60

125,000 ₫ 155,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Bộ móc khóa 2 K54
Bộ móc khóa 2 K54
-22%

Bộ móc khóa 2 K54

135,000 ₫ 175,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Bộ móc khóa 2 Ar15
Bộ móc khóa 2 Ar15
-27%

Bộ móc khóa 2 Ar15

105,000 ₫ 145,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn K54 đồng
Vỏ đạn K54 đồng
-40%

Vỏ đạn K54 đồng

15,000 ₫ 25,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn K54 sắt
Vỏ đạn K54 sắt
-33%

Vỏ đạn K54 sắt

1,000 ₫ 1,500 ₫
Chi tiết Mua hàng
Đầu pháo 85ly gỗ (cặp)
Đầu pháo 85ly gỗ (cặp)
-24%

Đầu pháo 85ly gỗ (cặp)

750,000 ₫ 990,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 05A
Xe tăng mẫu 05A
-14%

Xe tăng mẫu 05A

749,000 ₫ 879,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xích lô vỏ đạn
Xích lô vỏ đạn
-5%

Xích lô vỏ đạn

759,000 ₫ 799,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình pháo phòng không 57mm
Mô hình pháo phòng không 57mm
-14%

Mô hình pháo phòng không 57mm

2,390,000 ₫ 2,790,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Mô hình xe pháo cao xạ 37mm
Mô hình xe pháo cao xạ 37mm
-11%

Mô hình xe pháo cao xạ 37mm

2,490,000 ₫ 2,799,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Thuyền buồm vỏ đạn mẫu 1
Thuyền buồm vỏ đạn mẫu 1
-6%

Thuyền buồm vỏ đạn mẫu 1

2,700,000 ₫ 2,899,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Zippo vỏ đạn 12ly7
Zippo vỏ đạn 12ly7
-9%

Zippo vỏ đạn 12ly7

199,000 ₫ 219,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Zippo Mã đáo thành công
Zippo Mã đáo thành công
-30%

Zippo Mã đáo thành công

230,000 ₫ 330,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn 30mm VOG  (1 cặp)
Vỏ đạn 30mm VOG  (1 cặp)
-16%

Vỏ đạn 30mm VOG (1 cặp)

999,000 ₫ 1,200,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn pháo 152mm
Vỏ đạn pháo 152mm
-14%

Vỏ đạn pháo 152mm

7,500,000 ₫ 8,750,000 ₫
Chi tiết