QUÀ TẶNG VỎ ĐẠN - SHOP QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO TỪ VỎ ĐẠN

Vỏ đạn 14ly5 đồng
Vỏ đạn 14ly5 đồng
-41%

Vỏ đạn 14ly5 đồng

350,000 ₫ 599,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn 30mm VOG
Vỏ đạn 30mm VOG
-16%

Vỏ đạn 30mm VOG

1,000,000 ₫ 1,200,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn pháo 152mm
Vỏ đạn pháo 152mm
-14%

Vỏ đạn pháo 152mm

7,500,000 ₫ 8,750,000 ₫
Chi tiết
Xe tăng vỏ đạn mẫu 05B
Xe tăng vỏ đạn mẫu 05B
-15%

Xe tăng vỏ đạn mẫu 05B

750,000 ₫ 890,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Zippo bộ đội biên phòng
Zippo bộ đội biên phòng
-21%

Zippo bộ đội biên phòng

220,000 ₫ 280,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn AK47 sắt
Vỏ đạn AK47 sắt
-25%

Vỏ đạn AK47 sắt

1,000 ₫ 1,350 ₫
Chi tiết Mua hàng
Combo 6 móc khóa đạn
Combo 6 móc khóa đạn
-8%

Combo 6 móc khóa đạn

220,000 ₫ 240,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Kệ bút gỗ 03
Kệ bút gỗ 03
-14%

Kệ bút gỗ 03

300,000 ₫ 350,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Kệ bút gỗ 02
Kệ bút gỗ 02
-15%

Kệ bút gỗ 02

160,000 ₫ 189,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Kệ bút gỗ 01
Kệ bút gỗ 01
-13%

Kệ bút gỗ 01

190,000 ₫ 220,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn pháo 130mm đồng
Vỏ đạn pháo 130mm đồng
-22%

Vỏ đạn pháo 130mm đồng

7,000,000 ₫ 9,000,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Viết vỏ đạn K54
Viết vỏ đạn K54
-34%

Viết vỏ đạn K54

140,000 ₫ 215,000 ₫
Chi tiết
Vỏ đạn pháo 57 ly phục chế
Vỏ đạn pháo 57 ly phục chế
-15%

Vỏ đạn pháo 57 ly phục chế

5,000,000 ₫ 5,900,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Quẹt vỏ đạn 12ly7
Quẹt vỏ đạn 12ly7
-28%

Quẹt vỏ đạn 12ly7

199,000 ₫ 279,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 04
Xe tăng mẫu 04
-8%

Xe tăng mẫu 04

550,000 ₫ 600,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Vỏ đạn pháo 23 ly đồng
Vỏ đạn pháo 23 ly đồng
-11%

Vỏ đạn pháo 23 ly đồng

1,200,000 ₫ 1,350,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 03
Xe tăng mẫu 03
-14%

Xe tăng mẫu 03

600,000 ₫ 700,000 ₫
Chi tiết
Zippo QĐNDVN
Zippo QĐNDVN
-33%

Zippo QĐNDVN

220,000 ₫ 330,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Viết bi vỏ đạn ar15
Viết bi vỏ đạn ar15
-38%

Viết bi vỏ đạn ar15

110,000 ₫ 179,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Xe tăng mẫu 01
Xe tăng mẫu 01
-22%

Xe tăng mẫu 01

350,000 ₫ 450,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Ví rằn ri bộ đội
Ví rằn ri bộ đội
-37%

Ví rằn ri bộ đội

50,000 ₫ 80,000 ₫
Chi tiết Mua hàng
Tàu chiến vỏ đạn mẫu 2
Tàu chiến vỏ đạn mẫu 2
-18%

Tàu chiến vỏ đạn mẫu 2

900,000 ₫ 1,100,000 ₫
Chi tiết Mua hàng