Thẻ bài Dogtag - Thẻ tên quân đội, dây chuyền thẻ bài lính