Trái tim vỏ đạn cattut khắc tên, nội dung theo yêu cầu | QUÀ TẶNG VỎ ĐẠN