Lịch sử thẻ bài quân nhân Dogtag | QUÀ TẶNG VỎ ĐẠN

Lịch sử thẻ bài quân nhân Dogtag

Thẻ bài Quân nhân hay còn gọi là thẻ dogtag có từ khi nào??
#dogtag

Dog tag đã được cung cấp cho những người lính Trung Quốc sớm nhất là vào giữa thế kỷ 19. Trong cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc (1851–66), cả hai đế quốc (tức các quân nhân thường của Lục quân Đế quốc Trung Quốc) và những phiến quân Thái Bình mặc một bộ đồng phục với một chiếc dog tag bằng gỗ ở thắt lưng, mang tên của người lính, tuổi, nơi sinh, đơn vị, và ngày nhập ngũ.

 
Trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ vào năm 1861–1865, một số binh sĩ đã gắn một mảnh giấy ghi chú[3] vào đằng sau áo của họ có ghi tên và địa chỉ nhà. Một vài binh sĩ khác đã in thông tin định danh lên ba lô của họ hoặc cào nó đằng sau phần chì mềm của thắt lưng khâu quân đội.

Bình luận

Bài viết liên quan